Μητρ. Λαγκαδά για καύση νεκρών: Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η θρησκευτική παράδοση

Loading...


Ο Μητρ. Λαγκαδά εξέδωσε κείμενο περί των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος εκ της καύσεως των νεκρών στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων «Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η θρησκευτική παράδοση ενός τόπου και ενός λαού χάριν της δυνητικής βούλησης μειοψηφίας της οποίας η επιθυμία εκπληρουμένη δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο του ήδη επιβεβαρυμμένου φυσικού περιβάλλοντος».Αναλυτικά:

Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων οικονομικών κοινωνικών και πολλαπλών εις τον χώρο της διεθνούς κοινότητος λόγω δημοσίου χρέους και οικονομικής κρίσεως επιχειρούνται από επιτήδειους μέσω θεσμικών νομικών ρυθμίσεων με αποφάσεις του Κοινοβουλίου και εκδόσεις ειδικών νόμων προκειμένου μεταξύ των άλλων να είναι δυνατή η λειτουργία αποτεφρωτηρίων-κρεματορίων.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο μηδενιστικό περιεχόμενο του εγχειρήματος εξ απόψεως φιλοσοφίας και κυρίως δεν θα ήθελα να επαναλάβω τις θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Περί αυτού ομίλησαν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρκετοί σοφοί Ιεράρχαι με πρώτον τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Θα ήθελα απλώς να υπομνήσω ότι ο σεβασμός της παραδόσεως ενός λαού αποτελεί υποχρέωση κάθε ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Δεν θα μπορούσανε, επί παραδείγματι, οι αγαπητοί κατά πάντα οπαδοί του εγχειρήματος τούτου να ιδρύσουν ιδιωτικώς έστω αποτεφρωτήρια στην Τουρκία, στο Ισραήλ, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν και τούτο, διότι το γεγονός της καύσεως των νεκρών αντιβαίνει στις θρησκευτικές πεποιθήσεις αυτών των λαών.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η θρησκευτική παράδοση ενός τόπου και ενός λαού χάριν της δυνητικής βούλησης μειοψηφίας της οποίας η επιθυμία εκπληρουμένη δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο του ήδη επιβεβαρυμμένου φυσικού περιβάλλοντος.

Η Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, πρώτη πόλη στη ρύπανση εις ο,τι αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια. Το βεβαρημένο περιβάλλον της δεν επιτρέπει την περαιτέρω επιβάρυνση που δημιουργεί η λειτουργία αποτεφρωτηρών. Το ίδιο κατά αναλογίαν ισχύει και διά το λεκανοπέδιον της Αττικής.

Δεν στερούμε το δικαίωμα από κανέναν να έχει την οποία επιλογή στη ζωή του ακόμα και για την μετά θάνατον επιλογή της μηδενικής του φιλοσοφίας. Δεν είναι, όμως, λογικό και δίκαιο τέτοιες επιθυμίες να μολύνουν το περιβάλλον με θανάσιμες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου αφού στοιχεία ως το στρόντιο και ο υδράργυρος συμπεριφέρονται αθροιστικώς εις τον υποδόριον ιστόν του ανθρώπου, όταν προσλαμβάνονται είτε μέσω των τροφών είτε διά της αναπνοής.

Παραθέτουμε επιστημονική έκθεση με διεθνή βιβλιογραφία και παρακαλούμε κάθε αρμόδιο να μελετήση μετά προσοχής το κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου δεν εκφράζει ούτε θρησκευτικές ούτε κοινωνικές ούτε φιλοσοφικές πεποιθήσεις.

Είναι ένα κείμενο που εκφράζει τη διαχρονική μας αγωνία για το παρόν και το μέλλον της πατρίδος μας και των παιδιών μας.
Εύχομαι μέσα από τη μελέτη των επιστημονικών στοιχείων να προκύψουν σωστές αποφάσεις που θα δικαιώσουν τους αγώνες εκείνων που αγωνίζονται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, τη διαφύλαξη και την προστασία του ήδη πολλαπλώς επιβαρυμένου περιβάλλοντος του τόπου μας.

 

 

 

† ο Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης

Επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος εκ της καύσεως των νεκρών
Η ρύπανσις του περιβάλλοντος

Η ρύπανσις συνίσταται:
1. Εξ αερίων ως είναι το διοξείδιον του άνθρακος (C02), το μονοξείδιον (CO), το διοξείδιον του αζώτου (Ν02), το διοξείδιον του θείου (802) το υδροχλώριον (HC1) και το υδροφθόριον (HF),
2. Εκ βαρέων μετάλλων και κυρίως υδραργύρου ((Llobet et al., 2002; Ferre-Huguet et al.) Έκλυσις 200 pg/m3 υδραργύρου κατά την καύσιν ενός σώματος (DEFRA, 2003). Η ρύπανσις διά υδραργύρου κατά την καύσιν των νεκρών ανέρχεται εις 0.61-1.53% της ολικής ρυπάνσεως (Rivola et al,1990). H συγκέντρωσις εις την ατμόσφαιραν του υδραργύρου υπό τας καλυτέρας συνθήκας ανέρχεται εις 4.3 έως το 19.7 ng/m3 (Yoshida et al. 1994). Ο μεθυλικός υδράργυρος ασκεί σημαντικού βαθμού νεφροτοξικότητα. Ακόμη και επί χαμηλής εκθέσεως του ατόμου. Έτερα μέταλλα είναι ο μόλυβδος, το βορόνιον,το κάδμιον, το χρώμιον, το κοβάλτιον, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το λίθιον, το μαγνήσιον, το μαγκάνιον, το νικέλιον και το στρόντιον.
3. Εκ πολυχλωριούχων διβενζο -π- διοξινών και διβενζοφουρανίων (PCDD/Fs) και τετραχλωροδιβενζο-π-φουράνια (T4CDFs),. Η συγκέντρωσις των PCDD/Fs ανά κρεματόριον είναι 0.14-2.56 ng TEQ/Nm3 (Takeda et al. 2000). Ταύτα ασκούν καρκινογόνον δράσιν. Φυτικοί παράγοντες μολυνόμενοι μεταδίδουν εις τον άνθρωπον τα PCDD/Fs, τα οποία εναποτίθενται εις τον λιπώδη ιστόν.

Βιβλιογραφία
Batchelder PD. Dust in the Wind? The Bell Tolls for Crematory Mercury. Golden Gate University Environmental Law Journal. 2010;2(1):7.
Brooks, T. R., Bodkin, T. E., Potts, G. E., Smullen, S. A. Elemental Analysis of Human Cremains Using ICP-OES to Classify Legitimate and Contaminated Cremains. J Forensic Sci. 51, 967- 973 (September 2006)
Chiu JC, Shen YH, Li HW, Lin LF, Wang LC, Chang-Chien GP.
Emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans from an electric arc furnace, secondary aluminum smelter, crematory and joss paper incinerators. Aerosol and Air Quality Resarch. 2011 Feb 1 ;11 (1): 13-20.
Ferre-Huguet N, Nadal M, Mari M, Schuhmacher M, Borrajo MA,
Domingo JL.Monitoring metals near a hazardous waste incinerator. Temporal trend in soils and herbage. Bull Environ Contam Toxicol 2007;79:130-4.
Llobet JM, Marti-Cid R, Castell V, Domingo JL. Significant decreasing trend in human dietary exposure to PCDD/PCDFs and PCBs in Catalonia, Spain. Toxicol Lett 2008;178:117-2
Rivola J, Krejci I, Imfeld T, Lutz F. Cremation and the environmental mercury burden. Schweiz Monatsschr Zahnmed 1990;100:1299- 303
Santarsieroa, A., Settimoa, G., Cappielloa, G., Vivianoa, G.,
Dell’Andreab, E., Gentilinic, L. Urban crematoria pollution related to the management of the deceased. Microchemical Journal. 79, 307-317 (2005).
Takeda N, Takaoka M, Fujiwara T, Takeyama H, Eguchi S. PCDDs/DFs emissions from crematories in Japan. Chemosphere 2000;40:575- 86.
Takeda, N., Takaoka, M., Fujiwara, T., Takeyama, H., Eguchi,
S.
Measures to prevent emissions of PCDDs/DFs and co-planar PCBs from crematories in Japan. Chemosphere. 43, 763-771 (2001).
Yoshida M, Kishimoto T, Yamamura Y, Tabuse M, Akama Y, Satoh H. Amount of mercury from dental amalgam filling released into the atmosphere by cremation. Nippon Koshu Eisei Zasshi 1994;41:618-24
Wang LC, Lee WJ, Lee WS, Chang-Chien GP, Tsai PJ. Characterizing the emissions of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans from crematories and their impacts to the surrounding environment. Environmental science & technology. 2003 Jan l;37(l):62-7.

 Ετικέτες