Καλαβρύτων Αμβρόσιος: «Σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η κάθαρση της ψυχής μας»

Loading...


Στην ανάγκη να καθαρίσουμε την ψυχή μας στέκεται ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος στην Εγκύκλιό του για την Σαρακοστή.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρει χαρακτηριστικά πως αυτή η περίοδος είναι κατά της αμαρτίας.

Αναλυτικά:

Από σήμερα εισερχόμεθα και πάλι σε μια περίοδο εντατικής προσπαθείας για την βίωση της αρετής! Σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι η κάθαρση της ψυχής μας από τα ανθρώπινα πάθη, μια διεργασία που γίνεται και αρχίζει από την μετάνοια. Μετάνοια δε είναι αλλαγή του τρόπου σκέψεως. Μετάνοια=αλλαγή σκέψεως, αλλαγή συνηθειών, μάχη κατά των παθών, ένωση με τον Σωτήρα Χριστόν!

Για να μας βοηθήσει η Αγία μας Εκκλησία, ώστε να οδηγηθούμε σε σκέψεις μεταμέλειας την Κυριακή της Τυροφάγου ή της Τυρινής προβάλλει ενώπιόν μας την έξωση του Αδάμ εκ του Παραδείσου! Αιτία της εξώσεως ήταν όχι αυτή η ίδια η πτώση των Πρωτοπλάστων, του Αδάμ και της Εύας, αλλά η απουσία έστω και της παραμικρής μεταμέλειας! Όταν μετά την γεύση από τον απαγορευμένο καρπό τους αναζήτησε ο Πανάγαθος Θεός και τους ερώτησε τι να συνέβη άραγε, ώστε έτρεξαν να κρυφτούν, δεν είπαν ένα «συγγνώμην» έκανα λάθος, αλλά ο ένας προσπάθησε να ρίξει στον άλλο τις ευθύνες! Τότε ακούσθηκαν τα λόγια «η Εύα με εξηπάτησε» (!) από την μια μεριά, και «ο όφις με εξηπάτησε» από την άλλη (!). Και όμως ένα «ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με» θα ήταν λυτρωτικό όχι μόνο για τον Αδάμ και την Εύα, αλλά για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος! Αυτό, που δεν έπραξαν οι Πρωτόπλαστοι αιώνες αργότερα το κατώρθωσε ένας ληστής! Βάζοντας κλειδί το «Μνήσθητί μου, Κύριε» άνοιξε την πύλη της φιλανθρωπίας του Χριστού μας και εισήλθε πρώτος στον Παράδεισο! Καταλάβατε, λοιπόν, αδελφοί μου, πόσο μεγάλη δύναμη περιέχεται σ” αυτή τη απλή λέξη «μετάνοια»; Ένα «ήμαρτον, Κύριε, συγχώρεσέ με» οδηγεί τα βήματά μας κατ” ευθείαν στον Παράδεισο.

Σκοπός του Τριωδίου, λοιπόν, είναι «το χείρον καθυποτάξαι τω κρείτονι, την σάρκα δουλώσαι τω πνεύματι» και «θεόν ποιήσαι τον άνθρωπον»! Ή με άλλα λόγια: «Δει γαρ το φθαρτόν τούτο (δηλ. το σώμα μας) ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο (δηλ και πάλι το σώμα μας) ενδύσασθαι αθανασίαν.

Για να επιτύχουμε όλα αυτά είναι ανάγκη:

Να μετανοήσουμε για τα λάθη μας και για τα πάθη μας,
Να επισκεφθούμε τον πνευματικό μας και να εξομολογηθούμε με κάθε ειλικρίνεια τις αμαρτίες μας,
Να αγωνισθούμε στο άθλημα της νηστείας κατά την δύναμη, που διαθέτει ο καθένας μας,
Να ασκήσουμε το έργο της φιλανθρωπίας,
Να παρακολουθούμε τις πολλές και κατανυκτικές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής,
Να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε με τους συνανθρώπους μας,
Να νοιώσουμε την γλυκύτητα του «Νυμφίου» Χριστού,
Να ενωθούμε με τον Χριστό μας δια του Μυστηρίου της θείας Κοινωνίας,
Να νοιώσουμε τον θείο έρωτα στην ψυχή μας, δηλ. να φθάσουμε στο σημείο, ώστε να πούμε κάποτε τα ιερά αυτά λόγια: «έθελξας πόθω με, Χριστέ, και ηλλοίωσας τω θείω Σου έρωτι»!!!!!
Τότε θα πραγματοποιηθή και σέ μας ο λόγος της Εκκλησίας: «ει τις εν Χριστώ, καινή κτίσις».
Επιτρέψατέ μου να επισφραγίσω τις πτωχές αυτές σκέψεις μέ ένα ύμνο της Κυριακής της Τυρινής. Πρόκειται για τον πέμπτη (ε΄) Ωδή των Καταβασιών. «Τω θείω φέγγει Σου, αγαθέ, τας των ορθριζόντων Σοι ψυχάς πόθω καταύγασον, δέομαι, Σε ειδέναι Λόγε Θεού, τον όντως Θεόν, εκ ζόφου των πταισμάτων ανακαλούμενον». Δηλ. με το θεϊκό Σου φως, Κύριε, πλημμύρισε τις ψυχές όλων ημών, που ήλθαμε πρωϊ-πρωΐ με πολύν πόθον και ευλάβειαν να Σε υμνήσουμε, ώστε να Σε δούμε και να Σε γνωρίσουμε εσωτερικά, Σε που είσαι ο αληθινός Θεός και σώζεις τις ψυχές από το βαθύ σκοτάδι της αμαρτίας.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Συλλειτουργοί και Πατέρες,

Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά,

Ακούστε, παρακαλώ, την ισχνή φωνή μου. Ο Κύριός μας είναι η μοναδική πηγή της αληθινής ευτυχίας! Αλλά για να Τον νοιώσουμε, πρέπει να έχουμε καθαρή καρδιά! Δεν λέγω να είμαστε αναμάρτητοι! Επαναλαμβάνω: να έχουμε καθαρή καρδιά! Δηλ. να σημειώνουμε μεν πτώσεις στην αμαρτία παρά τη θέλησή μας, αλλά και να ξεπλαίνουμε τον ρύπο της ψυχής μας με τα δάκρυα της μετανοίας, και να σπεύδουμε στον πνευματικό μας, τον εξομολόγο πατέρα της Εκκλησίας, ώστε να λαμβάνουμε την άφεση. «Ας μη λησμονούμε, ότι «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» ! Ας μείνουμε, λοιπόν, με πόθο βαθύ τον «Χριστόν βλέψαι»

Για να σας βοηθήσω, σας παραθέτω παρακάτω ένα μεγάλο θαύμα της Παναγίας μας, που έκαμε σε ένα Μουσουλμάνο Σαουδάραβα, ο οποίος επικαλέσθηκε τη βοήθειά Της. «Γεύσασθε και ίδετε», λοιπόν, παιδιά μου, ότι «Χριστός ο Κύριος»! Αμήν. Καλή Σαρακοστή, καλή πορεία προς την θέωση!

Με πατρική αγάπη

+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015Ετικέτες