Η ψεύτικη πίστη γεννά την απιστία ως αρρώστια

Loading...


Σκοπός της ζωής είναι να φανείς άξιος της Αγάπης που σε γέννησε. Να γίνει ο λόγος και η παρουσία σου, τροφή φαγώσιμη και ποτό πόσιμο για να ζήση ο άλλος.

Να ζήση τελικά ο αληθινός εαυτός σου.

Νυμφίος είναι ο πάσχων Κύριος. Βασιλεύς της Δόξης δεν είναι ο Αναστημένος αλλά ο Εσταυρωμένος και ο ύπτιος νεκρός επάνω στον επιτάφιο.

Η αίρεση, ως ανθρώπινη άποψη και κατασκεύασμα, είναι εύκολη λύση, αλλά ολέθρια για τον άνθρωπο, γιατί αγνοεί τη δίψα και τις απαιτήσεις του.

Η Ορθοδοξία, ως σεσαρκωμένη Αλήθεια, είναι ανυπόφορη, με σταυρούς και θανάτους, αλλά ζωηφόρος για τον άνθρωπο, επειδή τον φέρνει στο θαύμα της Αναστάσεως.

Η ψεύτικη πίστη γεννά την απιστία ως αρρώστια. Η αληθινή απιστία, η ομολογία της απορίας και ολιγοπιστίας σου μέσα στο κλίμα της Εκκλησίας, γεννά την πίστη ̇ την εμπιστοσύνη στη ζωή που είναι αγάπη, θυσία, προσφορά και όχι απειλή κύρους ή επιβολή απόψεως.

Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη