Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: H ηρωική ιστορία του 1821 συνδέεται με την Εορτή του Ευαγγελισμού

Loading...


Ακολουθεί η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου για τη διπλή φέτος γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

Διαβάστε ολόκλητο το κείμενο του μακαριωτάτου…

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Σήμερα γιορτάζουμε την Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την κορωνίδα του γεγονότος της σωτηρίας μας, και την τελική ανθρώπινη αποκατάστασή μας, και την αποκάλυψη του απ’ αιώνος μυστηρίου.

Προσκυνούμε με λατρεία και ευγνωμοσύνη τον Υιό του Θεού ο Οποίος έγινε Υιός της Παρθένου.

Γινόμεθα ένα με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και τα ουράνια σώματα και δοξολογούμε την Υπεραγία Θεοτόκο και Αειπάρθενο Μαρία.

Στο κέντρο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αγαλλόμεθα με την αποκάλυψη της χάριτος του Θεού για την απελευθέρωσή μας από το κακό και την ενοχή.

Η προσφορά λατρείας και δοξολογίας προς τον Θεό είναι η απάντησή μας σ’ ένα πραγματικά θαυμαστό γεγονός, όπως ήτο και η απάντηση της Θεοτόκου.

Μετά από την εμφάνιση του Αρχαγγέλου και τον Ευαγγελισμό της συλλήψεως του Χριστού, η Παρθένος Μαρία μετέβη στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισσάβετ.

Όταν εισήλθε στο σπίτι, η Ελισσάβετ αναφώνησε, ευλογημένη συ εν γυναιξίν και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου (Λουκ. 1:42).

Αναλογιζόμενη την κοινωνία της με τον Θεό και την δύναμη της παρουσίας και του ελέους Του, η Παρθένος Μαρία αποκρίθηκε, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασεν το πνεύμά μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, … ότι εποίησέν μοι μεγαλεία ο δυνατός, και άγιον το όνομα Αυτού, και το έλεος Αυτού εις γενεάς και γενεάς τοις φοβουμένοις Αυτόν (Λουκ. 1:46-50).

Σε αυτή την ωραία προσφορά λατρείας, η Θεοτόκος επιβεβαίωσε την αποκάλυψη της αληθινής φύσεως της ζωής εν Θεώ. Το έλεός Του θα είναι άφθονο.

Έλεος θα έλθει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ταπεινώθηκαν ενώπιον του Θεού. Όπως και στην περίπτωση της Θεοτόκου, η πρόθυμη υπακοή μας στον Θεό θα γεμίσει τις ζωές μας με έλεος και χάρη.

Η υπέροχη μαρτυρία της Θεοτόκου μας καθοδηγεί ως Ορθοδόξους Χριστιανούς καθώς γιορτάζουμε αυτή την αποκάλυψη χάριτος και ελέους και αφιερώνουμε τον εαυτό μας στον Θεό, όπως έκανε εκείνη.

Όπως η δοξολογία και η χαρά της Θεοτόκου προήλθε από το βαθύτερο είναι της, έτσι και η κοινωνία μας με τον Θεό θα πρέπει να μας οδηγή να παραδίδουμε ολόκληρο τον εαυτό μας στην λατρεία Του.

Επίσης, η ζωή μας πρέπει να εστιάζεται στην αναζήτηση του θελήματος του Θεού, στο να ζούμε σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, και στο να αποκαλύπτουμε την απεραντοσύνη του ελέους Του σε ο,τι κάνουμε.

Την ημέρα αυτή εορτάζουμε επίσης και την Ημέρα της Ελληνικής Εθνικής Ανεξαρτησίας και τον ανδρείο αγώνα των προσφιλών προγόνων μας για την κατάκτηση της ελευθερίας και την εξασφάλιση αυτής για τις επόμενες γενεές.

Βεβαίως, η ηρωική ιστορία του 1821 συνεδέετο με την Εορτή του Ευαγγελισμού, εορτή η οποία αποκαλύπτει την δύναμη της πίστεως και εμπιστοσύνης στο έλεος και την χάρη του Θεού.

Ταυτοχρόνως, ο εορτασμός μας επιβεβαιώνει και την τεράστια δύναμη και την στενή σχέση της Ορθοδόξου πίστεως και της Ελληνικής κληρονομιάς μας.Ετικέτες