Αργολίδος Νεκτάριος: «Επιτακτικό αίτημα η ειρήνη στον κόσμο»

Loading...


«Η ειρήνη που ο Αναστάς Κύριος εκόμισε στους ανθρώπους, παραμένει επιτακτικό αίτημα των ημερών μας, αναγκαίο για τη διατήρηση της ζωής», αναφέρει μεταξύ άλλων στο πασχαλινό του μήνυμα ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος.

Αναλυτικά, τονίζει: «Σήμερα η Ορθόδοξος Εκκλησία μας εορτάζει μέσα σε ατμόσφαιρα πνευματικής χαράς την «εορτή των εορτών και πανήγυριν των πανηγύρεων», το τέλος και την αποκορύφωση του Μηστηρίου της Θείας Οικονομίας. Όλοι οι σωτηριολογικοί σταθμοί βρίσκουν σ᾿ αυτήν την ημέρα την ολοκλήρωση και εκπλήρωσή τους. «Πάσχα Κυρίου Πάσχα». Είναι το αναστάσιμο Πάσχα, ύστερα από το Σταυρώσιμο και Καταπαύσιμο Πάσχα. «Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή», αυτή είναι κατ᾿ εξοχήν η ημέρα Κυρίου, κατά την οποία εορτάζομε την ζωηφόρο εκ νεκρών ανάσταση του δι᾿ ημάς Σταυρωθέντος Θεανθρώπου.

Η Ανάσταση αποτελεί τον μυστικό σκοπό, την αποκορύφωση και το επιστέγασμα της επίγειας πορείας του σαρκωθέντος Θεού Λόγου. Είναι το μεγαλύτερο θαύμα, κυριολεκτικά το θαύμα των θαυμάτων, η περίτρανη απόδειξη της θεότητας του Ιησού Χριστού και το θεμέλιο της σωτηρίας. Χωρίς αυτήν η πίστη των χριστιανών θα ήταν μάταιη, χωρίς σωτηριολογικό αντίκρυσμα. Ενώ, με την Ανάσταση, σύμφωνα με τη θεολογία του Αποστόλου των Εθνών, ο Χριστός ανεδείχθη «πρωτότοκος των νεκρών» και εισήλθε πρώτος στο νέο κόσμο, την καινή κτίση των προφητικών προσδοκιών, συνεισάγοντας την ανθρωπότητα στην προοπτική της λύτρωσης γενόμενος αίτιος της σωτηρίας των ανθρώπων.

Η Ανάσταση είναι το πρωταρχικό αντικείμενο της πίστεως και συγχρόνως το θεμέλιο της χριστιανικής ελπίδας. Ο Χριστός ανέστη ως «απαρχή των κεκοιμημένων» και αυτό θεμελιώνει την εσχατολογική προσδοκία για την καθολική ανάσταση των σωμάτων και το εν Χριστώ τελεσίδικο θρίαμβο της όντως ζωής.

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η νίκη των νικών. Ο Χριστός διά της Αναστάσεως ενίκησε τον «έσχατο εχθρό» του ανθρωπίνου γένους, τον θάνατο. Ο Άδης δεν μπόρεσε να κρατήσει τον Αρχηγό της ζωής. Ο Κύριος ανέστη τριήμερος νικητής της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Κύριος ανέστη και έθεσε την σφραγίδα της αιωνιότητος στην ανθρώπινη ζωή. Ο Κύριος ανέστη και εχάρισε στον άνθρωπο νίκη μεγαλειώδη και ανυπέρβλητη, η οποία προήλθε από την άκρα ταπείνωση, από τον πόνο και το μαρτύριο, από τον εκούσιο θυσιαστικό θάνατο πάνω στο οδυνηρό ξύλο του Σταυρού. Όλοι οι αναστάσιμοι ύμνοι είναι επινίκιοι και δοξολογικοί και εξαίρουν το υπερφυές γεγονός προσκαλώντας συνάμα τους χριστιανούς να το βιώσουν με πνευματική χαρά και αγνή αγάπη και να γίνουν μέτοχοι της Βασιλείας του αναστάντος Κυρίου. Από το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα επήγασαν για τους ανθρώπους πλούσιες δωρεές και χαρίσματα. Τώρα πλέον μπορούμε να «περιπατήσωμεν εν καινότητι ζωής».

Όμως η ανθρωπότητα και σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες του πασχαλίου μηνύματος, εξακολουθεί κάνοντας κακή χρήση της θεόσδοτης ελευθερίας να μην αποδέχεται τις δωρεές που προέρχονται από την ανάσταση. Γι᾿ αυτό το λόγο ζούμε αυτή την περίοδο μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια. Η ειρήνη που ο Αναστάς Κύριος εκόμισε στους ανθρώπους, παραμένει επιτακτικό αίτημα των ημερών μας, αναγκαίο για τη διατήρηση της ζωής.

Ο Χριστός με το εκούσιο Πάθος και την ένδοξη Ανάσταση χάρισε στους ανθρώπους την καταλλαγή, την δυνατότητα να ειρηνεύσουν με τον Θεό και το συνάνθρωπο.

Σε μας εναπόκειται αν θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή.

Ο Σταυρός και η Ανάσταση μας ανοίγουν το δρόμο της σωτηρίας.

Μετ’ ευχών

Ο Μητροπολίτης
† Ο Αργολίδος Νεκτάριος
»Ετικέτες