Αλλοδαποί στη Ρωσία: Απαραίτητη η γνώση της ρωσικής ιστορίας, γλώσσας και νομοθεσίας

Loading...


Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επιστημών, Παιδείας, Πολιτισμού και Πολιτικών Πληροφοριών, συνέστησε στη Βουλή να εγκρίνει έναν ομοσπονδιακό νόμο, που αποτελεί τροποποίηση παλαιότερου, «περί του νομικού πλαισίου των ξένων πολιτών στη Ρωσική Ομοσπονδία».Παρουσιάζοντας την πρόταση αυτή το μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, Σεργκέι Σεμπλούγκιν, σημείωσε ότι ο νόμος θεσπίζει την υποχρεωτική απαίτηση της επάρκειας της ρωσικής γλώσσας, τη γνώση της ρωσικής ιστορίας και του νομικού πλαισίου της ρωσικής ομοσπονδίας, προκειμένου να έχουν άδεια εργασίας ή παραμονής οι αλλοδαποί πολίτες ή άτομα χωρίς ιθαγένεια.

Ο νόμος υποχρεώνει την επιβεβαίωση της ρωσικής γλώσσας και της γνώσης της ιστορίας και σε όλους τους ξένους πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση για προσωρινή άδεια παραμονής, εργασίας ή για απόκτηση διπλώματος.

Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι ανίκανοι πολίτες ηλικίας κάτω των 18 ετών ή περιορισμένης νοημοσύνης καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους. Ετικέτες