Αγιος Πορφύριος: Εκπειράζουμε τον Θεό

Loading...


Εκπειράζουμε τον Θεό, όταν ζητούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού.

Τον εκπειράζομε, όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του-πράγματα, δηλαδή, ενάντια στον Θεό.

Άγχος, αγωνία, απ’ το ένα μέρος, κι απ’ το άλλο παρακαλούμε. ..Ετικέτες