Άγιος Γέροντας Πορφύριος: Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί;

Loading...


«Τι να σου κάνουν και οι πολιτικοί;

Είναι μπερδεμένοι με τα ψυχικά τους πάθη.

Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του,
πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τους άλλους;
…Φταίμε και εμείς για την κατάσταση αυτή.

Αν ήμασταν αληθινοί χριστιανοί, θα μπορούσαμε
να στείλουμε στη βουλή, όχι βέβαια χριστιανικό κόμμα,
αλ­λά χριστιανούς πολιτικούς και τα πράγματα θα ήταν δια­φορετικά».

Από το βιβλίο «Διδαχές Γερόντων»
του πρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση Ετικέτες