Η αναγέννηση των παιδιών

Loading...


Γέροντα Παΐσιου Ἁγιορείτη

Χαριτωμένες διδαχές

Η γέννηση των παιδιών είναι εύκολη.

Η αναγέννηση είναι δύσκολη!

Πηγή: Γέροντος Παϊσίου «Χαριτωμένες Διδαχές, με παραβολές και παραδείγματα», εκδόσεις «Βρυέννιος», Θεσσαλονίκη 2003Ετικέτες