Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021
6 °c
Athens
12 ° Fri
12 ° Sat
12 ° Sun
11 ° Mon

Banners – Vimaorthodoxias

Για να μπορείτε να προβάλετε ένα ή παραπάνω banner μας, στην ιστοσελίδα σας, ενσωματώστε τον αντίστοιχο κώδικα που βλέπετε παρακάτω.
agioritikovimatopbanner.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner 180×180 a.png”  alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

Banner 728×90

Banner 728x90 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20728×90%20a.png” width=”728″ height=”90″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 728x90 c.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20728×90%20c.png” width=”728″ height=”90″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 728x90 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20728×90%20b.png” width=”728″ height=”90″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 468×65

Banner 468x65 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20468×65%20a.png” width=”468″ height=”65″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 468x65 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20468×65%20b.png” width=”468″ height=”65″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 468x65 c.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20468×65%20c.png” width=”468″ height=”65″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 468x65 d.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20468×65%20d.png” width=”468″ height=”65″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 468x65 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20468×65%20a.png” width=”468″ height=”65″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 300×185

Banner 300x185 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20300×185%20a.png.jpg” width=”250″ height=”154″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 234×60

Banner 234x60 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20234×60%20b.png” width=”234″ height=”60″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 180×180

Banner 180x180 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×180%20b.png” width=”180″ height=”180″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 180x180 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×180%20a.png” width=”180″ height=”180″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 180×150

Banner 180x150.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×150.png” width=”180″ height=”150″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 180×30

Banner 180x30 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×30%20b.png” width=”180″ height=”30″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 180x30 c.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×30%20c.png” width=”180″ height=”30″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 180x30 e.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×30%20e.png” width=”180″ height=”30″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

 

Banner 125×125

Banner 125x125 a.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20125×125%20a.png” alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>
Banner 125x125 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20125×125%20b.png” alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

Banner 180×53
Banner 180x53 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×53%20b.png” width=”180″ height=”53″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

Banner 180×24
Banner 180x24 b.png
<a href=”https://www.vimaorthodoxias.gr” target=”_blank”><img src=”https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2012/05/Banner%20180×24%20b.png” width=”180″ height=”24″ alt=”www.vimaorthodoxias.gr” border=”0″></a>

Translate »