Στέφανος μοναχός Δανιηλαίος:Από παιδί στην έρημο του Αγ. Ορους (1943-2015)

Loading...


 Μεταξύ των αδελφών τούτων [των Δανιηλαίων] συγκαταλέγεται και εν παιδίον 12 ετών [ενν. τον Στέφανο], και η μορφή του παιδίου τούτου ως η εικών του ΑΝΑΠΕΣΟΝΤΟΣ.
(Αρχιμ. Χρυσόστομος Μουστάκας, 1954)-Υπενθυμίζουμε ότι ο γέροντας Στέφανος εκοιμήθη προχθές Παρασκευη 30 Ιανουαρίου.

Δημοσιεύεται στο βιβλίο:

Αρχιμ. Χρυσόστομος Μουστάκας, Το Άγιον Όρος Άθω, «Αστήρ», Αθήνα 1957)

Στέφανος μοναχός Δανιηλαίος (1943-2015),
ως δόκιμος μοναχός
(Φωτογραφία: Σπύρος Λουλακάκης, Κατουνάκια 1955)
http://athosprosopography.blogspot.gr

 

 Ετικέτες