ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ: Τι απαντάει η παλαιά αδελφότητα για τις επαφές και τη στάση Πολιτείας και Φαναρίου

Loading...


Με αφορμή δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τις πρόσφατες επαφές με αντικείμενο το εσφιγμενίτικο ζήτημα η παλαιά αδελφότητα της αγιορείτικης ΜΟνής Εσφιγμένου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Η κανονική Ιερά Μονή Εσφιγμένου, με ευθύνη προς τους απανταχού Ορθοδόξους Χριστιανούς, σήμερα εκδίδει την παρούσα επιστολή προς αποκατάσταση της αλήθειας για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες.

Μαζί με τα σοβαρά και αληθή δημοσιεύματα γράφτηκαν και γελειότητες, εκ του πονηρού. Δεν θα πάρουμε θέση αναλυτικά σε όλα τα ψεύδη. Όμως αυτό που μας ξεπέρασε ήταν θέσεις ψευδοηγούμενου που θυμήθηκε με χρονοκαθυστέρηση την τύποις «Χριστιανική αγάπη» του. Αγνοώντας τις επιθέσεις του εναντίον μας με λοστούς, βαριές & «bobcat». Θα θέλαμε επίσης να θυμήσουμε ότι, από αυτήν την «Χριστιανική αγάπη», θρηνούμε τα τελευταία έντεκα χρόνια 24 μοναχούς μας που κοιμήθηκαν αδιάγνωστοι.

Η κανονική Ιερά Μονή Εσφιγμένου τα τελευταία 45 χρόνια έχει δεχτεί δεινά που δεν συνάδουν με την γνήσια και πραγματική Χριστιανική αγάπη. Όχι άλλος εμπαιγμός από τους δήθεν επαγγελματίες μοναχούς Ευρωπαΐκων κονδυλίων του Αγίου Όρους.

Η αλήθεια λοιπόν είναι μία … και με ευθύνη προς τους απανταχού Ορθόδοξους Χριστιανούς, η Μονή μας αποκαθιστά αυτή τη αλήθεια με την συνημμένη επιστολής της.

Κάθε άλλο απλά ψεύδος.

 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Έπειδή πολύς θόρυβος ηγέρθη, σχετικώς με τα διαδραματισθέντα εν Αγίω Όρει μεταξύ της Ιεράς Μονής μας, της Ελληνικής Πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και επειδή πολλαί ανακρίβειαι, έως και διαβολαί, εγράφησαν κακοπροαιρέτως και δημοσιεύθησαν εναντίον μας, ερχόμεθα δία της παρούσης να δηλώσουμε τα εξής, προς διασαφηνισμόν και αποκατάστασιν της αληθείας:

Η πρώτη κίνησις για την επιστροφή της Ιεράς ημών Μονής εντός της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, έγινε εκ μέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως, η οποία είχε την καλοπροαίρετο ελπίδα ότι αν απλώς μας έφερνε σε επαφή με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα έλυνε κάθε πρόβλημα. Νόμιζαν ότι οι ιδικοί μας διάλογοι είναι ωσάν των πολιτικών, οι οποίοι στοχεύουν σε συμβιβασμούς, που για να λάβεις πρέπει πρώτα να δώσεις.

Η μοναχική ιδιότητα όμως χαρακτηρίζεται από το ακριβώς αντίθετο: το ασυγκατάβατον στα θέματα πίστεως και ομολογίας.

Όταν εμείς εθέσαμε ως όρον για την επιστροφή μας στο Ιεροκοινοτικό Σώμα την αμιγώς διοικητική συνεργασία του αντιπροσώπου μας χωρίς συμπροσευχή και οιαδήποτε συμμετοχή σε λειτουργικούς συνεορτασμούς ή συλλείτουργα, ο διάλογος επάγωσε.
Σημειωτέον, αυτόν ακριβώς τον όρο διατηρούμε για την επιστροφή του αντιπροσώπου μας από τότε που απεπέμφθη το 1972.

Εξάλλου, καθ’ όλη την διάρκεια των συζητήσεων με τους εξάρχους του πατριαρχείου είμεθα απολύτως συνεπείς με τας αρχάς μας: δεν έγινε καμμία συμπροσευχή, ούτε ασπασμός της δεξιάς των εξάρχων, αλλά ούτε καν είσοδος στον Ιερό Ναό. Οι φήμες για διαμνημόνευσι του Πατριάρχου και υποταγή μας είναι εντελώς ανυπόστατες. Ημείς ως Ιερά Μονή Εσφιγμένου παρουσιάσαμε στερεώς τας θέσεις μας καθώς επίσης και την αγαθήν μας διάθεσι να υπερασπιστούμε την πίστι μας και την ησυχαστική μας παράδοση από την διοικητική θέσι που δικαιωματικά μας ανήκει. Αλλά απ’ ότι φαίνεται οι Φαναριώται ήθελαν μόνο υποτακτικούς οι οποίοι δεν θα συγκρούονται με τα σχεδιά των, όπως φαίνεται ότι κάνουν οι λοιποί αγιορείται.

Αντιθέτως εμείς τους δηλώσαμε ότι δεν θα πάψωμε να στηλιτεύωμε την Οικουμενική Κίνησι και τους φορείς της ακόμη και μέσα στην Ιερά Κοινότητα.

Έτσι ο διάλογος έπαψε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ως εσφιγμενίται μοναχοί, ως αγιορείται δηλώνουμε ότι ουδέποτε μπορούμε να συγκαταβούμε σε θέματα πίστεως αλλά ούτε και να πράξουμε το παραμικρό το οποίο δύναται να έλθη σε σύγκρουσι με την Πατερική μας Παράδοσι. Αντιθέτως θεωρούμε ότι υποχωρήσεις γίνονται μόνον εκ μέρους των προδοτών.

Συνεπώς: ουδέποτε εμνημονεύσαμεν οικουμενιστάς και με την βοήθεια του Θεού έτσι θα πορευθούμε μέχρι τέλους. Ουδέποτε, ούτε προσευχετικώς είχαμε, έχουμε η θα έχουμε κοινωνία με αυτούς. Το μόνο που κάνουμε είναι να αναμένουμε με αγαθή διάθεση την μετάνοιά τους.

Ευελπιστούντες εις την αγαθήν έκβασιν του πειρασμού δια πρεσβειών της Κυρίας ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, διατελούμε μετά της εν Χριστώ φιλαδελφίας και αγάπης.

Μετ’ ευχών και ευλογιών

Ο ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

+Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος
και

οι συν εμοί εν Χριστώ Αδελφοί»

1905esf (1).jpg
1905esf (2).jpg