Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Ακαδημία και σε Εκκλησιαστικά Λύκεια

Loading...


Η απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2014-2015 εξεδόθη από το υπουργείο Παιδείας. Οκτώ εξ αυτών τοποθετούνται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

Δείτε αναλυτικά: 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 7 του Ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2006), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/ Α/2010), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 κεφ. Γ’ του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/Α/1985),
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 13 και 15 της με αριθ. 26139/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις … του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 561/Β/2011),
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/2014) σε συνδυασμό με τη με αρ. 94654/ΣΤ5/19-6-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο» (Φ.Ε.Κ. 1618/Β/2014),
4. Τη με αριθ. 95303/Δ1/19-6-2014 (ΑΔΑ: ΩΛΕΕ9-ΚΘΥ) εγκύκλιο Υπουργού ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Διαπολιτισμικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014-2015»,
5. Τη με αριθ. 6η/18-7-2014 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.)
6. Τη με αριθ. 25/21-8-2014 πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,
7. Το με αριθ. Φ5/4/1652/28-7-2014 (ΚΠ ΥΠΑΙΘ 122109/31-7-2014) έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
8. Τις άμεσες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014 – 2015, και,
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, με τις οποίες ζητούν να αποσπαστούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,

Αποφασίζουμε

Αποσπώνται, για το διδακτικό έτος 2014-2015, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, οι παρακάτω εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και κλάδο, ως ακολούθως:

Α.Μ   Επώνυμο   Όνομα  Κλάδος  Δ/νση Β/βάθμιας Οργανικής

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
189030 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΕ01 ΕΒΡΟΥ
173169 ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕΙΡΑΙΑ
226299 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΕ01 ΛΕΣΒΟΥ
145774 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
206755 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
197079 ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕΛΛΑΣ
211795 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΚΑΒΑΛΑΣ
186885 ΑΓΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς
224058 ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ06 ΣΑΜΟΥ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας
185617 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΕ01 ΧΑΝΙΩΝ
169682 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ02 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
702908 ΧΟΛΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕ02 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
202509 ΦΛΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
222895 ΖΑΛΑΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΦΩΚΙΔΑΣ
229055 ΖΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
184848 ΜΠΛΟΥΧΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
216009 ΒΑΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ19 ΦΩΚΙΔΑΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως
700607 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΑΝΥΣΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΩΝ
703268 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ ΠΕ02 ΛΕΣΒΟΥ
702313 ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΦΩΚΙΔΑΣ
701415 ΝΙΖΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
700393 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΚΙΛΚΙΣ
703071 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗΣ
227385 ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
702615 ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 ΡΟΔΟΠΗΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης
700264 ΜΠΟΥΚΑ ΑΡΓΥΡΗ ΠΕ01 ΛΑΣΙΘΙΟΥ
201835 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ02 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
183228 ΑΓΓΟΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ
217485 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΞΑΝΘΗΣ
212610 ΒΟΥΡΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΞΑΝΘΗΣ
700849 ΟΥΡΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.02 ΡΟΔΟΠΗΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής
214470 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών
213933 ΣΜΠΟΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας
217315 ΓΚΛΑΒΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ01 ΛΕΣΒΟΥ
220542 ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
229092 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ06 ΗΛΕΙΑΣ
190586 ΤΣΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΗΛΕΙΑΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Χανίων
136491 ΔΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΧΑΝΙΩΝ
703053 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
703273 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΡΟΔΟΠΗΣ
227330 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ04.01 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
166435 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ06 ΧΑΝΙΩΝ
205711 ΚΑΤΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ19 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων
3. Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης & Θρησκευτικής Αγωγής, Τμήμα Α’

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας
2. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς
3. Διευθύντρια Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Λαμίας
4. Διευθύντρια Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Νεαπόλεως
5. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Ξάνθης
6. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής
7. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Πατρών
8. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Φλώρινας
9. Διευθυντής Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου – Γυμνασίου Χανίων
10. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
11. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων
12. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου
13. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
14. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας
15. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς
16. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
17. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
18. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
19. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
20. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
21. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
22. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας
23. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
24. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης
25. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου
26. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
27. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
28. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
29. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
30. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
31. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
32. Αναφερόμενους στην απόφαση εκπαιδευτικούς δια του διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν
33. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’ (Μεταθέσεων – Αποσπάσεων) της Κ.Υ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ετικέτες