Η ατμοσφαιρική ρύπανση βασική αιτία εμφάνισης καρκίνου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πλέον υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η έκθεση στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων και μάλιστα αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες εμφάνισής του.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), η οποία υπάγεται στον ΠΟΥ, τα τελευταία επίσημα στοιχεία από το 2010 καταδεικνύουν ότι 223.000 θάνατοι από καρκίνο των πνευμόνων παγκοσμίως προκλήθηκαν από τη ρύπανση. Ως βασικές πηγές της αναφέρονται οι μεταφορές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι εκπομπές από εργοστάσια, καθώς και οι ρύποι από τη θέρμανση και το μαγείρεμα στα σπίτια.

«Ο αέρας που εισπνέουμε έχει ρυπανθεί από ένα μείγμα καρκινογόνων ουσιών», δήλωσε ο Δρ. Κουρτ Στράιφ, επικεφαλής του τμήματος του IARC που εκδίδει επίσημες προειδοποιήσεις. «Τώρα γνωρίζουμε ότι η ρύπανση του εξωτερικού αέρα δεν συνιστά απλώς μεγάλο κίνδυνο για την υγεία, αλλά ταυτόχρονα και βασική περιβαλλοντική αιτία θανάτου από καρκίνο».