Γερνάμε περισσότερο, αλλά άρρωστοι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά με χειρότερη υγεία, «κέρδισαν» σε μια δεκαετία οι . Συγκεκριμένα, το ζωής στην ηλικία των 65 ετών ανέρχεται σε 21,6 έτη για τις γυναίκες και σε 18,7 έτη για τους άνδρες. Ωστόσο, τα Έτη Υγιούς Ζωής, δηλαδή τα υπολειπόμενα έτη ζωής χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων που αναμένεται να περάσει ένα άτομο ηλικίας 65 ετών, παρουσιάζουν μείωση κατά 1,6 έτη στους άνδρες και κατά 3 έτη στις γυναίκες.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), με βάση τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, που αφορούν στο έτος 2013 και στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο πληθυσμός που ζει σε ιδρύματα (π.χ. σε οίκους ευγηρίας). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών παρουσιάζει αύξηση -σε σχέση με το 2004- κατά 1,8 έτη και για τα δύο φύλα.

Στην ηλικία των 65 ετών, οι γυναίκες περνούν 6,8 έτη (31% της υπολειπόμενης ζωής τους) χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων, 6,7 έτη (31%) με μέτριο περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και 8 έτη (37%) με σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.
Οι άνδρες της ίδιας ηλικίας περνούν 8 έτη (43% της υπολειπόμενης ζωής τους) χωρίς περιορισμό δραστηριοτήτων, ενώ 5,7 έτη (31%) περνούν με μέτριο περιορισμό δραστηριοτήτων και πέντε έτη (27%) με σοβαρό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.
Ειδικότερα, το προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία ανέρχεται σε 5,3 έτη για τις γυναίκες και σε 6,9 έτη για τους άνδρες και χωρίς χρόνια πάθηση, για τα άτομα ηλικίας 65 ετών διαμορφώθηκε το 2013 στα 7,1 έτη για τις γυναίκες και στα 7,9 έτη για τους άνδρες.
Έτσι, παρόλο που το σύνολο των ετών ζωής των ανδρών είναι μικρότερο από αυτό των γυναικών, όλοι οι δείκτες για το προσδόκιμο υγείας δείχνουν ότι οι άνδρες περνούν περισσότερα χρόνια της ζωής τους με καλή κατάσταση υγείας σε σχέση με τις γυναίκες.