Τι συμβολίζει το θυμίαμα στα Άγια των Αγίων στη Θεία Λειτουργία;

Τι συμβολίζει το θυμίαμα στα Άγια των Αγίων στη Θεία Λειτουργία;