Τι είναι ελεημοσύνη;

Αγ. Αρσένιος Παπατσιόκ

«Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δίνης από το σακουλάκι σου.Ελεημοσύνη είναι να δέχεσαι τον να καθίσει δίπλα σου χωρίς να τον άπομακρύνεις με τον λογισμό σου.»