π. Νικόλαος Λουδοβίκος: Η σημερινή κρίση και η Ορθόδοξη Θεολογία (Video)

Η ομιλία ξεκίνησε με μια περιγραφή της πνευματικής διάστασης της σημερινής κατάστασης, όπου διευκρινἰστηκε ότι το οικονομικό πρόβλημα είναι συνέπεια του υπαρξιακού μας προβλήματος και αφορά oλόκληρο τον Δυτικό κόσμο.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην υπερέξαρση του σκεπτόμενου υποκειμένου και την μετάβαση από τον συσσωρευτικό καπιταλισμό στο ναρκισσικό μυστικισμό της ηδονικής κατανάλωσης μέσω της διαφήμισης, και των ΜΜΕ όπου διαμορφώνεται είτε ο “κορεσμένος” είτε ο “ελάχιστος” εαυτός.

Η κατάρευση επιταχύνεται και πραγματώνεται πιό γρήγορα στην χώρα μας γιατί ο κρατικός-διοικητικός θεσμός είναι ανίσχυρος αν όχι εχθρός μας, μιάς και δεν είναι είναι δικός μας, ενώ είναι ακόμα ισχυρός στην Δύση σε σχέση με την Ελλάδα.

Έκλεισε επισημαίνοντας ότι αποτελεί στοιχείο του εαυτού μου, η παρουσίαα και η προσφορά στον ΑΛΛΟ, και απάντησε σε ερωτήσεις.

{youtube}uxQ1bhruEQQ{/youtube}