Οσιος Σεραφείμ του Σάρωφ: Κάνε το καλό…

Δεν πρέπει να τρέφεις στην σου και αντιπάθεια κατά του πλησίον, που σε εχθρεύεται.

Αλλά να τον αγαπάς και να του κάνεις όσο μπορείς καλό, ακολουθώντας την εντολή του Χριστού:

«Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. ε’, 44).