Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής – 29 Σεπτεμβρίου

– Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου: