Μεγάλος ο λόγος σου Άγιε Γέροντα…

Άγιος Αρσένιος Παπατσιόκ

«Ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να δίνης από το σακουλάκι σου.

Ελεημοσύνη είναι να δέχεσαι τον να καθίσει δίπλα σου χωρίς να τον άπομακρύνεις με τον λογισμό σου».