Ιαματικοί Αγιοι και Αγίες

Στο ημερολόγιο του 2018 του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) που έγραψε και επιμελήθηκε ο αρχαιολόγος – ιστορικός του Μουσείου, Δρ. Παναγιώτης Καμπάνης, εντοπίσαμε και τον παρακάτω πίνακα με τους ιαματικούς Αγίους και Αγίες και τις παθήσεις που θεραπεύουν.

Δείτε τον πίνακα παρακάτω: