Διδακτική ιστορία: Η θυσιαστική αγάπη

: Μια διδακτική ιστορία για τη θυσιαστική αγάπη του .

Διδακτική ιστορία: Ο άγιος Μακάριος ο Μεγάλος βγήκε κάποτε να επισκεφθεί έναν άρρωστο αδελφό και ρώτησε τον άρρωστο αν ήθελε τίποτε.

Εκείνος αποκρίθηκε πως θα’ θελε λίγο φρέσκο ψωμί.

Και επειδή όλοι οι μοναχοί εκείνο τον καιρό όλη τη χρονιά συνήθιζαν και έφτιαχναν το ψωμί παξιμάδια, σηκώθηκε αμέσως εκείνος ο αξιομακάριστος άνθρωπος και, μ’ όλα τα ενενήντα του χρόνια, βάδισε από τη σκήτη του στην Αλεξάνδρεια και αντάλλαξε τα ξερά ψωμιά, που πήρε από το κελί του, με φρέσκα και τα πήγε στον αδελφό.

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος