Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης: Το κήρυγμα του λόγου του Θεού πρέπει να ξεκινά από την αγάπη

Ο Θεός είναι αγάπη και γι’ αυτόν τον λόγο το κήρυγμα του λόγου Του πρέπει να ξεκινά από την αγάπη.

Τότε και αυτός που κηρύττει και ο ακροατής θα ωφεληθούν.


Αλλά εάν δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να κατηγορείτε, η ψυχή των ανθρώπων δεν θα σας ακούσει και δεν θα προκύψει κανένα καλό.