Το ζήτημα της «αντιγραφής» στην αγιογραφία

(…) Η πατερική έννοια της εικόνας κατανοείται συχνά μέσα στα όρια του πλατωνισμού.

Με το μύθο δηλαδή την εικόνα ο φιλόσοφος ζητάει μια καινούργια θέα της ιδέας, με την εικονική του σταθερότητα και το εικονικό του νόημα ο μύθος βοηθάει την ψυχή να πετάξει, της μεγαλώνει τον έρωτα για την ιδέα.

Η συνέχεια εδώ