Παιδάκι μου, λέει, όταν θυμιάζω σε βλέπω στο στασίδι

Ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, όταν πήγε μια να γίνει καλόγρια,να πούμε, ήταν δόκιμη, λέει: ’’Παιδί μου να βοσκήσεις, έχουμε πέντε-δέκα προβατάκια,να τα βοσκήσεις’’.

-Ε,να’ ναι ευλογημένο.

Μια μέρα δυό,’’Γέροντα’’ λέει, ’’με πιάνουν και μένα οι λογισμοί, εγώ ΄ήρθα να γίνω καλόγρια,δεν ήρθα να γίνω τσοπάνης’’.

-Παιδάκι μου,λέει,όταν θυμιάζω σε βλέπω στο στασίδι.

Η καλόγρια, καίτοι ήταν τσοπάνης, αλλά ο λογισμός της ήταν στην ευχούλα, μέσα στην εκκλησία ήταν ο λογισμός της, οπότε και ο Άγιος την έβλεπε μέσα.

Από το βιβλίο: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ