Πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας

Ο Πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας

Φεβρουάριος 6, 2019 στις 9:00 πμ

Ο αν­θρω­πος χρει­α­ζε­ται να ψη­λα­φη­σει και να ε­ναγ­κα­λι­σθεί. Χρει­α­ζε­ται ε­νω­πιον κα­ποι­ου να κλα­ψει, κα­ποι­ος να βα­στα­ξει το πε­ρι­ε­χο­με­νο της καρ­διάς […]