ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ

Ελασσώνος Χαρίτων: «Η Παναγία είναι αυτή που σκεπάζει όλο τον κόσμο» (ΦΩΤΟ)

Αύγουστος 19, 2017 στις 20:27 μμ

«Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα […]