ΜΑΤΙΑΣΜΑ

Προσευχή για ξεμάτιασμα

Νοεμβρίου 8, 2016 στις 19:01 μμ

Ευχή για βασκανία: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.