ΛΥΠΗΡΑ

Τα λυπηρά της ζωής του ανθρώπου ως οδός μετανοίας

Δεκέμβριος 2, 2017 στις 21:13 μμ

“Όποιος υποφέρει τα λυπηρά, θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί […]

Τα λυπηρά της ζωής του ανθρώπου ως οδός μετανοίας

Δεκέμβριος 2, 2016 στις 20:10 μμ

“Όποιος υποφέρει τα λυπηρά, θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί […]

Τα λυπηρά της ζωής του ανθρώπου ως οδός μετανοίας

Νοεμβρίου 16, 2016 στις 9:01 πμ

“Όποιος υποφέρει τα λυπηρά, θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί […]