ΚΡΙΤΗΣ

Η συνείδηση και η γνώση του εαυτού μας

Νοεμβρίου 23, 2016 στις 23:36 μμ

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος νικητής στην γη, παρά εκείνος, που ενίκησε τον ίδιο τον εαυτό του και κυριαρχεί επάνω στα πάθη […]