ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ’

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Νοεμβρίου 2016

Νοεμβρίου 27, 2016 στις 7:15 πμ

(Ὁ πλούσιος νεανίσκος) – ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18-27 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον […]