ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου 2019 – Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

28 Σεπτεμβρίου, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6 31-36): Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Αυγούστου 2019 – Αγιος Εύπλους

11 Αυγούστου, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 14-22): Γιορτή: Αγιος Εύπλους Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ […]

Προεόρτια της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

5 Αυγούστου, 2019 στις 18:30 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΣΤ'(16) 1-6

Το Ευαγγέλιο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

5 Αυγούστου, 2019 στις 12:00 μμ

Ευαγγέλιο: Κατά Ματθαίο – Κεφάλαιο ΙΖ'(17) 1-9 – 6 Αυγούστου – Της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Αυγούστου – Το θαύμα των δυο τυφλών

4 Αυγούστου, 2019 στις 18:45 μμ

Ευαγγέλιο σήμερα 4 Αυγούστου 2019, Ζ΄ Ματθαίου (Ματθ. θ΄ 27-35)

Το Ευαγγέλιο της 3ης Αυγούστου 2019 – Ποιά ήταν η Σαλώμη Μυροφόρου

3 Αυγούστου, 2019 στις 17:15 μμ

Ευαγγέλιο σήμερα – 3 Αυγούστου: Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 37-42.

Το Ευαγγέλιο 2 Αυγούστου 2019 – Ανακομιδή του Ι. Λειψάνου του Αγ. Στεφάνου

2 Αυγούστου, 2019 στις 17:30 μμ

Ευαγγέλιο σήμερα – 2 Αυγούστου: Παρ. ζ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ιε΄ 29-31)

Το Ευαγγέλιο της 1ης Αυγούστου

1 Αυγούστου, 2019 στις 14:00 μμ

Ευαγγέλιο σήμερα – 1 Αυγούστου: – Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι'(10) 16-22 ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν […]

Ευαγγέλιο 31 Ιουλίου – Η θεραπεία των ασθενών

31 Ιουλίου, 2019 στις 14:30 μμ

Ευαγγέλιο σήμερα – 31 Ιουλίου: Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 35-36

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Απριλίου 2019- Κυριακή των Βαΐων

20 Απριλίου, 2019 στις 9:30 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΒ'(12) 1-18 Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος […]