ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2015

ΑΣΕΠ 2017- 1Γ/2015: Πίνακες επιτυχόντων για την Πολιτική Αεροπορία

Απρίλιος 6, 2017 στις 14:30 μμ

ΑΣΕΠ 2017 Το ΑΣΕΠ (asep.gr) γνωστοποίησε σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ. 8/29.10.2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του γραπτού […]