ΑΣΕΠ 2Κ/2016

ΑΣΕΠ 2017- 2Κ/2016: Οι προσληφθέντες στην Τράπεζα της Ελλάδος

Απρίλιος 4, 2017 στις 15:08 μμ

ΑΣΕΠ 2017 Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν από το ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2016 (ΦΕΚ 5/6-10-2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) […]