τε­χνη

Χίου Μάρκος: Σύζευξη Θεολογίας και Τέχνης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας

1
Μάρτιος 20, 2013 στις 7:44 πμ

Εγκύκλιος για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Θε­ο­λο­γία και τε­χνη συμ­πο­ρεύ­ον­ται εξ αρ­χης συζυγείς και αλλη­λένδετες μέσα στην Εκ­κλη­σία, αναφέρει στην […]