κυριακη

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Να παραμείνει η Κυριακή αργία

15
Δεκέμβριος 11, 2012 στις 11:27 πμ

Με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση συναντήθηκε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 9, 2012 στις 8:00 πμ

(Λουκ. ιγ´ 10-17) Τώ καιρώ εκείνω, ήν διδάσκων ο ᾿Ιησούς εν μιά τών συναγωγών εν τοίς σάββασι. Καί ιδού γυνή […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου

15
Δεκέμβριος 2, 2012 στις 7:57 πμ

Λουκ. ιη´ 35-43 Τώ καιρώ εκείνω, εγένετο εν τώ εγγίζειν τόν ᾿Ιησούν εις ῾Ιεριχώ τυφλός τις εκάθητο παρά τήν οδόν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Νοεμβρίου

15
Νοέμβριος 25, 2012 στις 7:04 πμ

(Λουκ. ιη´ 18-27) Τώ καιρώ εκείνω, άρχων τις προσήλθε τώ ᾿Ιησού λέγων• Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; Είπε […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Νοεμβρίου

1
Νοέμβριος 18, 2012 στις 7:38 πμ

(Λουκ. ιβ´ 16-21) Είπεν ο Κύριος τήν παραβολήν ταύτην• ᾿Ανθρώπου τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα• καί διελογίζετο εν εαυτώ λέγων• […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Νοεμβρίου

15
Νοέμβριος 11, 2012 στις 7:23 πμ

Κατά Λουκάν (ι΄ 25–37) Τώ καιρώ εκείνω, νομικός τις προσήλθεν τώ ᾿Ιησού λέγων• διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; Ο […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Νοεμβρίου

15
Νοέμβριος 4, 2012 στις 8:17 πμ

(Λουκ. ιστ΄ 19–31) Είπεν ο Κύριος• «Άνθρωπός τις ήν πλούσιος, καί ενεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον ευφραινόμενος καθ᾿ ημέραν λαμπρώς. Πτωχός […]

Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως:«Η σημασία της αργίας της Κυριακής»

1
Οκτώβριος 31, 2012 στις 12:08 μμ

Με το θέμα της αργίας της Κυριακής ασχολείται σε πρόσφατο άρθρο του υπό τον τίτλο “Η αργία της Κυριακής (Συμβολή […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 28 Οκτωβρίου

15
Οκτώβριος 28, 2012 στις 6:07 πμ

Τώ καιρώ εκείνω, ήλθεν προς τον Ιησούν ανήρ ώ όνομα Ιάειρος, καί αυτός άρχων τής συναγωγής υπήρχε: καί πεσών παρά […]

Περί της Μεταβολής των Τιμίων Δώρων σε Σώμα και Αίμα Χριστού

alt
Σεπτέμβριος 10, 2012 στις 9:06 πμ

Σε αυτό το πρώτο άρθρο θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μια σύντομη απάντηση σχετικά με την πίστη μας στην μεταβολή του […]