Και φι­λοσοφούμε γύρω από τους τάφους… αλλά μόλις απομακρυνθούμε;

Και φι­λοσοφούμε γύρω από τους τάφους… αλλά μόλις απομακρυνθούμε;

.
Αύγουστος 1, 2013 στις 12:47 μμ

Όταν, πάλι, ένας άνδρας και μια γυναίκα πα­ντρεύονται, υπογράφουν συχνά ένα συμβόλαιο, με το οποίο ρυθμίζουν από πριν την τύχη […]