ΡΩΣΙΑ: Συνεδρίασε η υποεπιτροπή της Διασυνοδικής Επιτροπής Θεολογίας και Θεολογικής Παιδείας

Στις 8 Απριλίου 2021 συνήλθε στην αίθουσα τελετών του Θεολογικού Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» η Υποεπιτροπή της Διασυνοδικής Επιτροπής Θεολογίας και Θεολογικής Παιδείας στην ενδέκατη συνεδρίασή της υπό την προεδρία του επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, πρύτανη του Θεολογικού Ινστιτούτου μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα.

Ανοίγοντας τη συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη εν μέρει υπό τη μορφή τηλεδιασκέψεως, ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας ανέγνωσε την ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια ανεγνώσθησαν τα σχέδια των πονημάτων «Η απόδοση τιμής προς τα αγία λείψανα στην Ορθόδοξη Εκκλησία» και «Η στάση της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι των συγχρόνων πρακτικών του εξορκισμού». Έχουν εγκριθεί από την Υποεπιτροπή υπό τη μορφή, με την οποία παρουσιάσθηκαν. Ακολούθησαν παρεμβάσεις αφιερωμένες στην πορεία της επεξεργασίας άλλων κειμένων.

Παρουσιάσθηκαν ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με την πορεία της εργασίας επί των θεμάτων «Η ορθόδοξη προσέγγιση των αιτίων του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας» και «Η χριστιανική κοσμοθεωρία και οι σύγχρονες προκλήσεις της επιστημονικής και τεχνολογικής αναπτύξεως. Η στάση της Εκκλησίας έναντι των νέων πληροφοριακών τεχνολογιών (μια ανθρωπολογική προσέγγιση). Η προβληματική, που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης».

Εν κατακλείδι διαπιστώθηκε η ανάγκη μελέτης του ζητήματος της στάσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας έναντι της λεγόμενης αλλαγής φύλου. Για την εκπόνηση κειμένου επί του θέματος στο πλαίσιο της υποεπιτροπής θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας με πρόσκληση εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων.