Ότι θέλουμε να το ζητάμε από το Θεό

π. Ιερώνυμος Αποστολίδης

Ότι θέλουμε να το από το . Και Εκείνος, όταν έχουμε καλή προαίρεση και είναι για το καλό μας, θα το κάμει”