Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: Να μη λυπάσαι γι’ αυτή

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: Μην έχεις προσκόλληση στα φαγητά ή τα ποτά, στα ρούχα, στα πολυτελή και ευρύχωρα σπίτια, στην πλούσια επίπλωση, αλλ’ ούτε ακόμα και στην υγεία σου.

Να μη λυπάσαι ούτε τη ζωή σου την ίδια. Η προσκόλληση στην πρόσκαιρη ζωή και η υπερβολική φροντίδα για την υγεία παρασύρουν τον άνθρωπο σε πολλές παρεκκλίσεις από τις εντολές του Θεού.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης