Η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα -Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής.

Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται.

Πηγή: Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, Έκδοση Ι. Ησυχαστηρίου «Άγιος Εφραίμ» Κατουνάκια Αγίου Όρους, Α’ έκδοση 2000.