Ιεροσόλυμα: Η μνήμη των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης

Την Τρίτην, 9ην/22αν Σεπτεμβρίου 2020, επί τη μνήμη των γονέων της Θεοτόκου, Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης ετελέσθη θεία Λειτουργία εις την ιεράν αυτών Μονήν, την κειμένην εις την θέσιν της οικίας αυτών παρά την Προβατικήν Κολυμβήθραν, συμφώνως προς μαρτυρίαν του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και εις την πύλην του αγίου Στεφάνου του τείχους της Παλαιάς Πόλεως των Ιεροσολύμων.

Της θείας Λειτουργίας ταύτης προεξήρξεν ο και εορτάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, εφιλοξένησε δε ταύτην ο ηγούμενος Αρχιμανδρίτης Μελέτιος.

Εκ της Αρχιγραμματείας