Θεοφάνεια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video & φωτο)

Την Κυριακήν, 6ην /19ην Ιανουαρίου 2014, εωρτάσθη η εορτή των Θεοφανείων υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την τυπικήν αυτού διάταξιν και το προσκυνηματικόν καθεστώς εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως.

Ούτως άμα τη καθόδω εκ του Πατριαρχείου την πρωΐαν της εορτής εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, άμα τη προσκυνήσει εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον, ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ενεδύθη εις το Ιερόν Βήμα του Καθολικού πλήρη Αρχιερατικήν στολήν και ετέλεσεν εις το κέντρον του Καθολικού τον Μεγάλον Αγιασμόν προς πόσιν μετά την νηστείαν της Παραμονής των Θεοφανείων, αγιασμόν δύναμιν και ενίσχυσιν του ευσεβούς αθρόου πληρώματος Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ευθύς μετά την τέλεσιν του αγιασμού, έλαβε χώραν η θεία Λειτουργία εις τον Πανάγιον του Κυρίου Τάφου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Αβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου και Λύδδης κ. Δημητρίου, Ιερομονάχων και διακόνων και λαού πολλού πέριξ του Αγίου Κουβουκλίου ευλαβώς και κατανυκτικώς παρακολουθούντων και της χορωδίας ψαλλούσης υπό την διεύθυνσιν του  Πρωτοψάλτου του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου.

Προ του Αγίου Κουβουκλίου και μετά το «δι’ ευχών» διενεμήθη το αντίδωρον και ηγιάσθησαν υπό του Μακαριωτάτου πάντες οι πιστοί διά του ύδατος του αγιασμού και του Τιμίου Ξύλου και ακολούθως εξεκίνησεν η Πατριαρχική Συνοδεία πολλών προσκυνητών επομένων και των κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων διά τα Πατριαρχεία.

Ενταύθα έλαβε χώραν ο αδελφικός ασπασμός, ο ασπασμός της χειρός του Μακαριωτάτου, Όστις ηυχήθη εις πάντας τον φωτισμόν του εν είδει περιστεράς επί τον βαπτιζόμενον Κύριον κατελθόντος Παναγίου Πνεύματος.

{youtube}vYwfQDpljm8{/youtube}

alt
alt
alt
alt