Το Νιχώρι πανηγυρίζει την Παναγία την Κουμαριώτισσα

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Σύμφωνα με σχετικό δελτίο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης δέχθηκε σε ακρόαση τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αγαθάγγελον Σίσκον, Βιβλιοφύλακα των Πατριαρχείων, Ιερατικώς Προιστάμενον του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης της Κοινότητος Νεοχωρίου.

Μαζί του ήταν ο Εντιμολ. κ. Παντελεήμονας Βίγκας, Άρχοντας Μ. Χαρτοφύλακος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Προέδρου της Κοινότητος, και λοιπά μέλη αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του ως άνω Ιερού Ναού, και ενημερώσαντας Αυτόν περί των εν γένει δραστηριοτήτων της Κοινότητός των.

Κοινότητα Νεοχωρίου

Ιερός Ναός Παναγίας Κουμαριωτίσσης-Επέτειος Πανήγυρις

Το πρόγραμμα της πανηγύρεως έχει ως εξής:

Ευχαρίστως ανακοινούται εις τους ευλαβείς ενορίτας και φιλακολούθους Χριστιανούς ότι, την Τρίτην 15ην Αυγούστου ε.ε., επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, εν τω φερωνύμω Ιερώ Ναώ ημών, τελεσθήσεται Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου.

Αφ᾽ εσπέρας Δευτέραν, 14ην ιδίου, και ώραν 5ην απογευματινήν, τελεσθήσεται Μέγας Εσπερινός μετ᾽ αρτοκλασίας, υπέρ υγείας των εορταζόντων, χοροστατούντος του ιδίου Αρχιερέως.

Μετά το πέρας των ως άνω ιερών ακολουθιών, θα επακολουθήση δεξίωσις εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού.