Το μήνυμα του Ε΄ Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών

Στα μέσα του Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Ε΄ Φόρουμ και Ρωμαιοκαθολικών, όπου εν συνεχεία εκδόθηκε κοινό μήνυμα.

Η ανακοίνωση αναφέρει

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Καρδιναλίου André Vingt-Trois, Αρχιεπισκόπου των Παρισίων, το Ε’ Φόρουμ και Ορθοδόξων εν Ευρώπη επραγματοποιήθη εν Παρισίοις, Γαλλία, μεταξύ 9 και 12 Ιανουαρίου 2017 εν ταίς εγκαταστάσεσι της Μission Étrangères.

Κατά τας εργασίας συμπροήδρευσαν οι Σεβ. Καρδινάλιος κ. Peter Erdő, Αρχιεπίσκοπος Esterrgom-Βουδαπέστης, εκ μέρους του Προεδρείου του Συμβουλίου των εν Ευρώπη Επισκοπικών Συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον).

Εν συνεχεία προς τας θετικάς εμπειρίας των προηγηθεισών τεσσάρων συναντήσεων του Φόρουμ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων εν Ευρώπη (Τριδέντο, Ιταλία, 11-14 Δεκεμβρίου 2008, Ρόδος, Ελλάς, 18-22 Οκτωβρίου 2010, Λισσαβώνα, Πορτογαλλία, 5-8 Ιουνίου 2012 και Μίνσκ, Λευκορωσσία, 2-6 Ιουνίου 2014), είκοσι και τέσσαρες εκπρόσωποι εκ τε του Συμβουλίου των Ευρωπαικών Επισκοπικών Συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των Ορθοδόξων Εκκλησιών εν Ευρώπη συνηντήθησαν εν Παρισίοις διά να συζητήσουν εις βάθος τα ζητήματα των εκ της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας προερχομένων απειλών, την αξίαν του ανθρωπίνου προσώπου και την θρησκευτικήν ελευθερίαν.

Το θέμα του Φόρουμ ‘’Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον φόβον της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας και η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και η θρησκευτική ελευθερία’’ εξητάσθη εις βάθος με σκοπόν να αναδειχθή η σύγκλισις των Ρωμαιοκαθολικών και των Ορθοδόξων εις τα μείζονα ζητήματα της κοινωνικής ηθικής, συνεισφέρουσα τοιουτοτρόπως εις την προαγωγήν της ειρήνης και της σταθερότητος των κοινωνιών μας. Πάντοτε προσφεύγομεν εις την ανεξάντλητον πηγήν εμπνεύσεως και ανανεώσεως, τουτέστιν εις το Ευαγγέλιον του Χριστού, του Σωτήρος της ανθρωπότητος.

Ολόκληρο το μήνυμα στη συνέχεια…