Τι ευχήθηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ευχετήριο γράμμα στον με αφορμή τα ονομαστήριά του, απέστειλε ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy.

Το ανακοινωθέν του , αναφέρει:

Επί τη εορτή του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, καθ’ ην άγει τα σεπτά Αυτού ονομαστήρια η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Εξοχ. κ. Volodymyr Zelenskyy, Πρόεδρος της Ουκρανίας, απέστειλε προς Αυτόν θερμόν συγχαρητήριον γράμμα, επιδοθέν Αυτώ διά του επί τούτω ελθόντος εις την Πόλιν απεσταλμένου του κ. Προέδρου Εξοχ. κ. Vasyl Bodnar, Αν. Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας. Το Προεδρικόν γράμμα, δι’ ου υπογραμμίζεται η επιθυμία του νεοεκλεγέντος Προέδρου της Χώρας διά συνέχισιν της εποικοδομητικής θεσμικής συνεργασίας μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
11 Ιουνίου 2019
Κίεβον
Παναγιώτατε!

Παρακαλώ όπως δεχθήτε τα εγκάρδια συγχαρητήρια και τας καλλιτέρας των ευχών μου επί τη εορτή του Αγίου Βαρθολομαίου, δι’ ακλόνητον υγείαν και έμπνευσιν, επί έτη πολλά και καλά.
Εκτιμώ ιδιαιτέρως το επίπεδον συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσβλέπω εις περαιτέρω εποικοδομητικήν συνεργασίαν.

Σας ευχαριστώ διά τας Υμετέρας θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς επί τη ευκαιρία της εκλογής μου εις το αξίωμα του Προέδρου της Ουκρανίας.
Λαμβάνων την ευχάριστον ταύτην αφορμήν, Σας εύχομαι, Παναγιώτατε, πάσαν καλήν επιτυχίαν και διαρκή αισίαν έκβασιν εις το έργον Σας.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού,
Volodymyr Zelenskyy

Tη Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητι,
Τω Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως –
Νέας Ρώμης και Οικουμενικώ Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίω