Θρονική Εορτή Αγίου Ανδρέου – Οικουμενικό Πατριαρχείο (Αρχείο 1989)