Οικουμενικό Πατριαρχείο: Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Συνάδων Διονύσιος

Ανακοινούται μετά της κατ’ άνθρωπον θλίψεως η προς Κύριον εκδημία του αειμνήστου Μητροπολίτου Συνάδων κυρού Διονυσίου.

Έπί τω ακούσματι της δυσαγγέλου ταύτης ειδήσεως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εν συνεννοήσει μετά των ενδημούντων αγίων Αρχιερέων, καθώρισε τα της Εξοδίου Ακολουθίας του από διαφόρων θέσεων διακονήσαντος σεμνώς και φιλοτίμως την Μητέρα Εκκλησίαν μακαριστού Ιεράρχου.

Ούτως, απεφασίσθη όπως:

α) η νεκρώσιμος Ακολουθία ψαλή εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Δευτέραν, 19ην Απριλίου 2021, και ώραν 12.00 μεσημβρινήν υπ΄ Αυτού, συμπαραστατουμένου υπό των ενταύθα αγίων Αρχιερέων,

β) την πρωίαν της αυτής ημέρας τελεσθή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, εις το τέλος της οποίας αναγνωσθήσεται νεκρώσιμον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου, υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου,

γ) την κοίμησιν εξαγγείλουν διά νεκρωσίμου αγγελτηρίου η Α. Θ. Παναγιότης και οι εν τη Πόλει ενδημούντες Σεβ. άγιοι Αρχιερείς,

δ) το πένθος της Εκκλησίας άγωσιν οι Σεβ. Μητροπολίται Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας και Σηλυβρίας κ. Μάξιμος,

ε) τον επικήδειον εκφωνήση ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Οικουμένιος Αμανατίδης,

ς) ο ενταφιασμός γένηται εν τω Κοιμητηρίω Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.