Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εύχεται στον Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία

Συγχαρητήρια και ευχετήρια επιστολή απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προς τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Γεωργίας Ηλία Β΄με αφορμή τα ονομαστήριά του κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο (20 Ιουλίου / 2 Αυγούστου).

«Εις τήν παράδοσιν τής Ορθοδοξίας αι εορταί είναι καιρός ευχαριστίας, εν Εκκλησία, πρός τόν φιλανθρώπως πάντα οικονομούντα Κύριον τού ελέους. Βιούμεν εν αυτες την πανσωστικήν παρουσίαν τού Θεού εις τήν ζωήν τού κόσμου, αναζωογονούμενοι καί εμπλουτιζομενοι υπαρξιακώς εν χαρά ενθέω, ένδυναμούμενοι εις τήν διακονίαν τού λαού τού Θεού» αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος καταλήγει ως εξής:

«Εν τώ πνεύματι τούτω, απευθύνομεν ολοθύμος ευχάς καί προσρήσεις πρός τήν Υμετέραν περισπούδαστον ημίν Μακαριότητα επί τή ονομαστική Αυτής εορτή, δεόμενοι δέ τού Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού, όπως χαρίζηται Υμίν υγείαν άκλόνητον, αλκήν ακαταπόνητον καί δαψιλείς τάς άνωθεν δωρέας καί ευλογίας».